Armen en zieken, zondaars en wie uitgestoten waren heeft Hij van harte liefgehad

Eucharistisch gebed, 17 febnruari, over Jezus

Jubileum 125 jaar bestaan van de Nicolaaskerk Lettele,

Nicolaas, Lettele

  • doek-goed-internet.jpg

Zaterdag 23 februari 2019, de beleving kerk zijn 125 jaar vroeger en nu.
Een lezing door Marc Brinkhuis over hoe het was en hoe nu verder te gaan in en met onze kerk. U wordt van harte uitgenodigd op zaterdag 23 februari van 19.00 uur tot 20.00 uur in onze Nicolaas kerk. Na de lezing is er gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken.
Wij vragen u een vrije gift.