Ervaart het, ziet: mild is de Heer

Psalm 34 - Offertorium zondag 18 augustus

Nieuws

Actie Kerkbalans 2018

  • actie_kerkbalans_2018.1.jpg

Kerk zijn we samen!

Geef voor je kerk! Dat is het thema van de actie Kerkbalans 2018. Op de folder die deze weken is verspreid onder alle parochianen stralen twee misdienaars ons tegemoet. Onze Lebuinusparochie is een fijne gemeenschap die leeft. Dat laat de folder zien met foto’s van allerlei parochieactiviteiten die voor en achter de schermen plaatsvinden. Van een ouderen gesprekgroep, een gezinsochtend, de poetsgroep tot de handwerkclub van de Herberg van Ars. Het hart van ons kerk-zijn is de eucharistie en van daaruit krijgt ons geloof alle dagen van de week handen en voeten. Dit is allemaal mogelijk dankzij uw bijdrage aan de actie Kerkbalans. Kerk zijn we samen! Uw financiële bijdrage is daarom onontbeerlijk. Hoe u kunt geven leest u in de brieven die u in uw Kerkbalansenvelop heeft ontvangen. Hartelijk dank voor uw gift!

Misdienaars