Doet dit tot mijn gedachtenis

Jezus (Paulus, 1 Kor 11, 24b) Lezing Sacramentsdag 23 juni

Nieuws

Fonds Franciscus komt op voor bedreigde inloophuizen

Herberg van Ars

  • franciscusfonds.jpg

Nederland is een rijk land en economisch gaat het prima. Maar er is een groep mensen die daar niet van profiteert. Die kampt met grote problemen: verslaving, armoede, eenzaamheid of dakloosheid. Mensen waar nauwelijks iemand naar omkijkt. Voor deze allerkwetsbaarsten zijn inloophuizen vaak de laatste plek waar ze terecht kunnen voor aandacht en aanspraak. Maar veel inloophuizen hebben het moeilijk.

In Nederland zijn ruim 200 inloophuizen. Huizen als het Meester Geertshuis en de Herberg van Ars in Deventer. In het Meester Geertshuis zoeken bezoekers met verschillende achtergronden aanspraak of een luisterend oor in de huiskamer van de inloop, of doen er mee aan de activiteiten die mogelijk gemaakt worden door een grote groep bevlogen vrijwilligers. Zo is er een vrouwengroep waarin deelnemers elkaar steunen en tips geven, en een open atelier, Schildersezels, opgezet door een bezoekster die inmiddels een gewaardeerde vrijwilligster is. In het inloophuis vinden bezoekers steun en de kans om moeilijkheden even te vergeten. Maar ook de mogelijkheid om contact te maken met mensen buiten hun kleine wereld en de opstap naar een nieuw netwerk.

Een laatste plek om op terug te vallen

Het Meester Geertshuis biedt bezoekers houvast en de zekerheid dat er een plek is waar ze altijd op terug kunnen vallen. De groep mensen die aanspraak maakt op hulp groeit, maar de inkomsten, van bijvoorbeeld de kerk, lopen terug. Zo kost het steeds meer moeite om geld te vinden. Dat geldt niet alleen voor het Meester Geertshuis. Veel inloophuizen hebben het moeilijk, sommige hebben zelfs hun deuren moeten sluiten. Daarmee verliezen de bezoekers de laatste plek waar ze tot rust kunnen komen en zichzelf kunnen zijn.

Om te voorkomen dat inloophuizen gesloten worden, heeft Kansfonds Fonds Franciscus opgericht. Een fonds vernoemt naar de paus voor wie hulp aan de allerkwetsbaarsten zo belangrijk is. Fonds Franciscus helpt bij de financiering en zoekt naar een duurzame oplossing voor de inloophuizen, want ze móeten open blijven.

Bent u overtuigd van het belang van inloophuizen als het Meester Geertshuis, en wilt u meer weten over Fonds Franciscus, kijk dan op fondsfranciscus.nl. 

www.fondsfranciscus.nl