Ervaart het, ziet: mild is de Heer

Psalm 34 - Offertorium zondag 18 augustus

Nieuws

Deventer 1250 jaar religieus. Tentoonstelling in de Broederenkerk

Broederen, Deventer

  • 1250_jaar_banner-LAATSTE_WEKEN.jpg

Deventer 1250 jaar religieus…  een ontwikkeling in 9 stappen

In 1250 jaar van Lebuinus tot Islam is een lange weg, met de nodige afslagen. De tentoonstelling toont u in negen periodes de ontwikkeling van de belangrijkste religie in Deventer, het christendom.

Het begon met Lebuinus, Liafwin en sinds 768 staat Deventer, met dank aan het christendom, in de boeken die bewaard zijn gebleven.

In de loop der tijden moesten vorm en inhoud vaak vernieuwd worden om ‘geloofwaardig’ te zijn. Na Lebuinus zijn Geert Groote (1340-1384) en Revius (1586-1658) de meest bekende personen die wilden hervormen.

Na 1800 ontstaat er ruimte voor andere bewegingen en godsdiensten, zoals het Jodendom. De Islam komt in de stad in de jaren ’60 van de vorige eeuw.

Al met al levert ‘1250 jaar religie in Deventer’ een boeiend en veelkleurig godsdienstig palet op.

De tentoonstelling in de Broederenkerk en Grote of Lebuinuskerk is te zien tot 14 oktober. 

 

1250 jaar Deventer religieus