Mijn vrede geef ik u - niet zoals de wereld die geeft.

Jezus in Joh. 14, 27 - Evangelie van 26 mei

Nieuws

Samen sterk: ik begrijp jouw gemis …

  • people-3190628.jpg

Donderdag 28 maart in Boerhaar

Na een geslaagde ochtend eind januari in het Titus Brandsmahuis willen we op donderdag 28 maart in Boerhaar een nieuwe groep mensen, die een partner hebben verloren en die dat willen, samenbrengen. Een ochtend waarop mensen met eenzelfde verlieservaring elkaar ontmoeten. Lotgenoten hebben vaak maar een half woord nodig om elkaar – ook al kennen ze elkaar niet of nog maar pas – toch te begrijpen. Daarmee hopen we mensen te helpen weer een weg te vinden in het leven. Dat het leven op de een of andere manier weer kleur en zin krijgt.

De bezoekers van onze bezoekgroepen willen ook nu zoveel mogelijk mensen persoonlijk benaderen, maar we gaan er vanuit dat we lang niet alle mensen kennen, die in de afgelopen jaren een partner hebben verloren. Daarom publiceren we dit artikel in ’t Zout.

We hopen dat er belangstelling is. Wij willen er een zinvolle ochtend van maken. En mocht dit een dusdanig goede ochtend zijn en mocht er behoefte zijn aan meer, dan organiseren we graag meerdere ochtenden. Wat de inhoud daarvan kan zijn, overleggen we graag met de aanwezigen.

 

Aanmelden

 

Aanmelden kan bij Engelbert op 0570 - 542 086 of via engelbert@heiligelebuinus.nl

 

Aanmelden bij Willibrord Boskamp

Annie van den Berg    06 5424 6906   annievandenberg@kpnplanet.nl 

Lammie in't Veld        06 5703 8176    lammie.intveld@hetnet.nl

 


 

       Lonneke Gunnink – van den Berg,                                   pastoraal werker