Gij kunt niet God dienen en de mammon (= het geld)

Jezus in 166, 13 - Evangelie zondag 22 september

Nieuws

Diaconaal Café Deventer op 13 mei 2019

  • logodiaconaalcaf.jpg

Deskundigen van INLIA, het kennisinstituut op het gebied van vluchtelingen en asielzoekers, geven informatie over landelijke ontwikkelingen rond het kinderpardon, de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris en de pilot Landelijke Vluchtelingen Voorzieningen. Ook in Deventer zijn veel individuele personen, kerken en maatschappelijke organisaties actief in de opvang, ondersteuning en bemoediging van vluchtelingen. Soms op de voorgrond en vaak op de achtergrond.  Een aantal kerken en organisaties uit Deventer zullen over hun activiteiten met en voor vluchtelingen vertellen.   

 

plaats: Koningskerk, Mariënburghstraat 4 in Deventer, ingang Van Heetenstraat.

tijd:      Inloop vanaf half acht, start programma kwart voor acht en afsluiting met een drankje om kwart voor tien.