Doet dit tot mijn gedachtenis

Jezus (Paulus, 1 Kor 11, 24b) Lezing Sacramentsdag 23 juni

Nieuws

Verse groente voor de voedselbank

Nicolaas, Lettele

  • groente.jpg

Verse groente voor de voedselbank. Vorig jaar is men gestart om groente te verbouwen voor de voedselbank, bij de groentetuintjes aan de Sportweg. Een aantal Lettelenaren wil dit ook nu weer doen. Pootgoed en zaden worden door de kerk bekostigd. Als u denkt, ik heb ook regelmatig groente of fruit over, en u wilt dit ook wel beschikbaar stellen aan de voedselbank, dan kunt u contact opnemen met één van de volgende personen: Ben Bouwmeester tel. 551577, Ben Verwoolde tel. 551540 of Willy Jansen tel. 551443.Zij zorgen er voor dat het bij de voedselbank komt. Alvast hartelijk dank namens de voedselbank. 

Ook een vraag vanuit de voedselbank: Drinkt u Douwe Egberts koffie en blijven de spaarpunten in de la liggen zonder dat u er iets mee doet? Bij de voedselbank zijn ze van harte welkom. Van de DE punten kan koffie worden gekocht. Die spaarpunten mogen afgegeven worden bij de pastorie, of bij Frans Brinkhof in de brievenbus.