Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur

Johannes de Doper in Matheus 3, 12 - Evangelie zondag 8 december

Nieuws

Bedevaart naar Banneux

Titus Brandsma Huis, Deventer

  • banneux.jpeg

In 2020 zal ons bisdom zich aansluiten bij de jaarlijkse 5-daagse bedevaart naar Banneux, een bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Dit biedt mensen die niet zo lang en zover willen of kunnen reizen de mogelijkheid om eens op bedevaart te gaan naar een plaats waar Maria is verschenen. Ook mensen die zorg nodig hebben of gebruik moeten maken van een rolstoel kunnen hieraan deelnemen. Deze 5-daagse busreis wordt georganiseerd door het Banneux Comité Salland Twente en vindt plaats van 5-9 juni 2020. Meer informatie vindt u in 't Zout van november. U kunt ook contact opnemen met Lammie in 't Veld, 06-57038176.