De Heer zegent zijn volk met vrede

Psalm 29 - Communio - Zondag 24 november, Christus Koning

Parochiaan aan het woord

Parochiaan aan het woord

Parochiaan aan het woord is de blog van deze website. Regelmatig vragen we iemand binnen de parochie die mee zal maken, hier over te bloggen. Bijvoorbeeld een bedevaart naar Lourdes. Hieronder staan de blogs die geweest zijn.

 • image

  Gebedsintenties

  Heer, leer ons bidden ... In de bidkapel van de Broederenkerk ligt een intentieboek. ... Het boek maakt altijd een diepe indruk op mij. Er spreekt geloof uit ... er spreekt hoop uit ... en er spreekt liefde uit. ... Het boek geeft ook te denken ...
 • image

  .. en de Heilige Geest. Amen.

  De figuur van De (Heilige) Geest komt in vrijwel alle oude religies en talen al voor ... Niet vreemd dat na Pinksteren dan de Drievuldigheidszondag wordt gevierd: Vader, Zoon, Heilige Geest ...
 • image

  Hoe heet God?

  Kort geleden hoorden wij in de lezing Mozes aan God vragen: Hoe heet u dan? Wat moet ik de mensen zeggen?
 • image

  Stilte

  In het intentieboek van de Bidkapel alias het Stiltecentrum van de Broederenkerk lees ik, doorgaans meerdere malen per week, iets als "Rust in mijn drukke hoofd".
 • image

  Is er leven na de geboorte?

  Een tweeling bevindt zichnin de buik van een moeder. Ze praten met elkaar en de een zegt tegen de ander: 'Geloof jij in een leven na de geboorte?'
 • image

  Herders en wijzen

  Lucas schrijft zijn evangelie ongeveer vijftig jaar na Jezus' dood. Na alles onderzocht te hebben, wilde hij de betekenis van Jezus eens vastleggen. ... Ook Matheus ... Wij kunnen nog wel iets leren van het evangelie ...
 • image

  Advent ...

  Het gaat om de komst van Christus niet toen maar nu, en niet in Betlehem maar in onszelf; niet om de lichamelijke Jezus maar om de geest van Christus.
 • image

  Boeken en het Boek der Boeken

  Mooi, al die boeken in de Broederenkerk! Al voor ze in de kerk zelf lagen, heb ik er een uitgevist: de Studiebijbel. Die had ik altijd al willen hebben, ...
 • image

  Paulus lezen is avontuurlijk!

  Zoals ik hier al schreef, lees ik nu, nog steeds, een boek over Paulus ... Dit is zeer avontuurlijk. Nu: de brief aan de Romeinen.
 • image

  Trooster die met wond're krachten ...

  ... bijstaat wie in leed versmachten ... Na het vertrek van Jezus versmachtten sloten de apostelen zich op, bang ... Tot Pinksteren. Ineens werden zij moedig. Zij traden naar buiten, Petrus als eerste. Wonderlijk, wat die Heilige Geest tot stand kon brengen! We lezen erover in De Handelingen der Apostelen.
 • image

  Pasen en Paulus

  Pasen, de Opstanding ... Hoe kunnen we dit een beetje begrijpen? De moderne Westerse vraag is dan: "Is dit nu ook echt gebeurd?" naast "Hoe kan dat dan?".
 • image

  Maria Lichtmis en meer

  2 Februari is alweer voorbij: Maria Lichtmis, een beetje 'vergeten' Mariafeest, officieel geheten "Opdracht van de Heer". Maria en Jozef gaan naar Jeruzalem om hun kind aan de Heer te wijden ...
 • image

  Bidden - om geloof, hoop en liefde

  Op de vraag "Heer, leer ons bidden" kregen wij als antwoord het Onze Vader. Een belangrijke zin hierin is "Uw wil geschiede", niet dus "mijn/onze wil".
 • image

  In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest …

  ... ofwel de Heilige Drie-eenheid, met ons kruisteken. ... Mijn conclusie is dat het idee van de Heilige Drie-eenheid een charmante oplossing is van een lastig theologisch probleem. In combinatie met het kruisteken is dit een subliem symbool.
 • image

  Het wonder van Pinksteren

  De apostelen vatten ineens moed, gaan naar buiten en Petrus begint te spreken. De mensen met andere talen verstaan hem ook: verstaan zij een universele waarheid?
 • image

  Lijden en herleven

  Indrukwekkend, het passieverhaal op Palmzondag en op Goede Vrijdag, de Matheus Passion, gevolgd door het paasverhaal, het lijden en de herleving, door vele getuigen bevestigd. Met lijden hebben wij moeite in onze tijd.
 • image

  De zaligsprekingen – grondwet van het christendom > de...

  Zelf zie ik die zaligsprekingen en de hele Bergrede daarna als een grondwet voor mijn eigen leven, die ik naar vermogen tracht na te leven. Deze tekst herlees ik dus ‘met rode oortjes’ – en ik pak er de oorspronkelijke tekst van Matheus bij. Die probeer ik dan ook te vertalen naar onze wereld in deze tijd.