Doet dit tot mijn gedachtenis

Jezus (Paulus, 1 Kor 11, 24b) Lezing Sacramentsdag 23 juni

Parochiaan aan het woord

Advent

  • adventskrans.3.jpg

Het nieuwe kerkelijk jaar begint met de vier zondagen van de advent. We bereiden ons voor op de komst van Christus die we vieren op kerstmis. Latijn: Adveniat: Moge hij komen.

  • Hij is al gekomen, na en lange 'adventstijd' van het Joodse volk, dat uitzag naar de komst van de voorspelde Messias. We kunnen dit natuurlijk herdenken. 
  • Hij zal weer komen in de eindtijd, zo verwachten wij en is ons voorspeld. We kunnen hier natuurlijk naar uitzien.

De eerste is al lang geleden, het tweede zal nog wel 'even' duren.

Er is een derde optie,

namelijk om kerstmis op te vatten als de (her)komst van Christus in onszelf, hier en nu. Dit maakt het "Maakt de paden recht" ineens actueel.

De lezingen van de eerste zondag van de advent verwijzen naar de eerste en de tweede optie: het visioen van Jesaja in de eerste lezing en de voorspelling van Jezus in het evangelie. Zo ook op de tweede zondag. Jesaja: "In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isai". Johannes verwijst in het evangelie ook naar Jesaja: "Bereidt de weg van de Heer".

In de advent ben ik gewend om Jesaja weer eens te lezen. Een goed alternatief is ook de profeet Daniel en de profeet Ezechiel; beiden hadden hoopgevende visioenen. Dit jaar lees ik een dik boek over het boek Openbaring, dat over de eindtijd gaat: "God zal alle tranen van hun ogen wissen" (Openbaring 7, 17).

Hoe lezen we die profeten?

Jesaja: "Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers, hun speren tot sikkels". Een mooi beeld. Een voorspelling? Een gave Gods? Mij lijkt eerder: een opgave Gods, een richtingaanwijzer welke kant we op moeten. Dan hebben we nog een hele reis te gaan.

Toch zegt Jezus: "Het koninkrijk van God is is [al] in u" [of: "onder u" - het Griekse woord laat beide vertalingen toe]" Johannes zegt: "Het rijk der hemelen is nabij".

Hoe zit dat dan?

Het rijk van God is een houding, een grondhouding die je ook nu al kunt hebben - en ook verwacht wordt te hebben of te verwerven. Welke grondhouding dan? "Eert God en bemin uw naaste". Daar kunnen we vandaag nog iets aan doen!

Je heiligt de naam van God door een heilig leven te leiden: liefdevol, verzoenend, rechtvaardig en dienstbaar. Dan komt ook zijn Rijk in beeld: wij kunnen door onze manier van leven tekens van het Koninkrijk Gods oprichten.
Mgr. Gerard de Korte

Frans, parochiaan van de Broederen