Ervaart het, ziet: mild is de Heer

Psalm 34 - Offertorium zondag 18 augustus

Parochiaan aan het woord

.. en de Heilige Geest. Amen.

  • triniteit.jpg

Wonderlijk, het Pinkster-verhaal: hoe de apostelen eerst bang bij elkaar zaten met de deuren dicht, toen 'de Geest kregen' en de moed en het vermogen kregen om het Evangelie te verkondigen, niet alleen in Jeruzalem, maar in zowat de hele toen bekende wereld. Je moet het maar durven.

De figuur van Gods Geest was al langer bekend. In het boek Genesis zweeft "Gods Geest" al over de wateren.
In de oude religies, ook in het Jodendom, werd zij "Wijsheid" genoemd, Sophia, en gezien als vrouw. God en Sophia zouden dan de Zoon gebaard kunnen hebben. Dit vonden de vroege kerkvaders niet zo prettig. Zij hebben er een man van gemaakt en gesteld dat de Heilige Geest "is voortgekomen uit de Vader en de Zoon", een wat wonderlijke menselijke constructie, die door de Oostelijke (orthodoxe) kerken ook niet is overgenomen. Daar komt de Geest voort uit God de Vader en de Zoon uit hen beiden. De eretitel "Moeder van God('s  Zoon) kenden onze kervaders toe aan Maria, die "overschaduwd was door de Heilige Geest".

De figuur van De (Heilige) Geest komt in vrijwel alle oude religies en talen al voor: als Sophia, Pneuma, Spiritus, Anima, Ruach, Prana, Qi (Ch'i) en meer. In onze taal en beleving kennen wij het 'geinspireerd zijn'. In al die religies en talen, ook in ons geloof, is die Geest Gods niet alleen buiten ons aanwezig, maar ook in onszelf, in de moderne taal en visie ook als 'subtiele energie'. In de gnostiek is het 'de goddelijke vonk' in ieder mens.

Niet vreemd dat na Pinksteren dan de Drievuldigheidszondag wordt gevierd: Vader, Zoon, Heilige Geest, als beeld van God, het bekende beeld van 'één God in drie personen'. Wij zijn naar Zijn beeld geschapen: ziel, geest, lichaam. De plaat hierboven is een oud Keltisch symbool, Triniteit genoemd.

Het boeddhisme kent

  • (1) het causale veld, de kosmos of God, de Oorsprong, om ons heen en aanwezig in ons als de ziel,
  • (2) het subtiele veld, om en in ons als energiestromen, in ons als ideen, gedachten, en
  • (3) het fysieke veld, ons lichaam en de fysieke wereld daar omheen.

* Sri Shyamji Bhatnagar & Karen Hamakers-Zondag in Mantra, zomer 2019

Rob Ludwick zegt het zo:
"Wij zijn niet alleen

  • [1] beelddragers van een persoonlijke en relationele Schepper; we mogen ook
  • [2] verlossing en vergeving vinden  in onze relaties door de Zoon - en we mogen
  • [3] gezonde verbindingen met elkaar, met onszelf en met onze omgeving ontdekken door de Geest."

* Tijdschrift Lev, Stichting L'Abri Nederland, augustus 2017.

God is te groot om in één persoon te passen, de manier waarop wij mensen persoon zijn, met alle beperkingen van dien. God bestaat, maar niet zoals wij bestaan. Sommigen zeggen dan: 'God gebeurt'. Hij zelf zegt: 'Ik ben die is', mogelijk ook te lezen als 'Ik ben het Zijn zelf'.

Het blijft theologie: 'kennis van God' ... die we als mens nooit geheel kunnen bevatten. Geloven kunnen we wel. Intussen is ons kruisteken met "Wij zijn hier samen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest" een mooi symbool of ritueel. "Amen" = 'Zo is het maar net'.

Frans, parociaan van de Broederen