De Heer zegent zijn volk met vrede

Psalm 29 - Communio - Zondag 24 november, Christus Koning

Parochiaan aan het woord

Als iemand ... niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn

  • heilige_boeken.png

"Als iemand naar mij toekomt die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn." - Lucas 14:26

Wat moeten we hier mee aan, met dat "haten'? Naar de taal en de vertalingen kijken!

De Nieuwe Bijbelvertaling geeft:

"Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader, moeder ... enzovoorts ... kan mijn leerling niet zijn."

In Matheus 10:37 staat net zoiets, maar dan anders:

"Wie meer houdt van zijn vader of moeder dan van mij, is mij niet waard."
De zin herhaalt zich met: "... zijn zoon of dochter ...".

Lucas schreef in het Grieks. Daar staat bij Lucas 14, 26 het werkwoord μισέω (miseoo, modern Grieks: μισώ, misoo), wat echt "haten" betekent. De Latijnse versie geeft "et non odit", wat ook betekent "en die niet haat".

Jezus sprak in het Aramees.

Wel, goed voorzien van woordenboeken en andere geschriften, trof ik in het Aramees aan: "šεnā", dat naast 'haten' ook betekent: filteren, helder maken, zeven, onderscheiden. De hoofd-betekenis is 'helder maken', gezien het woord voor maan dat van dezelfde stam is afgeleid. Ik kom dan op 'goed en kritisch kijken naar'.

Wat ik nu denk, is dat Lucas een vertaalfout heeft gemaakt bij zijn vertaling van het mondeling gesproken Aramees naar het Grieks, waarna alle verdere vertalingen dat woord "haten" hebben overgenomen.

Modern zijn dan weer de nieuwe vertaling met "breken met" en de omschrijvingen als  'meer houden van ... dan van ...'. "Kritisch kijken naar" en "afstand nemen van" komen ook in aanmerking.

We hoeven dus niet te gaan haten ...

Voor een uitvoeriger analyse van mijn hand, zie
< https://www.human-being.nl/Bibliotheek/haten.htm >.

"Slaat haar"?

De islam heeft een vergelijkbaar probleem:

"Zij, van wie gij opstandigheid vreest, vermaant haar en en vermijdt haar op de rustplaatsen en slaat haar." Qur'an, 4, 34.

Een berucht vers! Wat moeten we daar dan mee aan? Naar de taal kijken!

Voor wat hier als "slaat" vertaald is, staat in het Arabisch het werkwoord Dharaba. Pak een woordenboek en zoek het op. Het blijkt maar liefst 43 betekenissen te hebben! Ook het woord "opstandigheid" kent vele varianten als vertaling.

Wat is er bedoeld? Gezien de context is "neem even afstand" m.i. de juiste vertaling.

De context zal deze zijn: over vrouwen, en zeker over menstruatie, wordt in het Arabisch, in elk geval in het Qur'anisch Arabisch, alleen zeer verhuld gesproken. Andere vertalingen geven "als zij u niet ter wille is". Ik denk dat elke Arabier begrijpt wat hier bedoeld wordt: als zij menstrueert - maar zoiets zeg je nu eenmaal niet. De bedoeling zal dan zijn 'Laat haar even met rust en in haar eigen vertrekken'.

We hoven dus niet te gaan slaan ...

Frans, parochiaan van de Broederen