Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur

Johannes de Doper in Matheus 3, 12 - Evangelie zondag 8 december

Parochiaan aan het woord

Hoop doet leven, verstoring kan helpen

  • Advent.jpg

Advent: tijd van hoop, verwachting, matiging, bezinning, verandering.

Vaclav Havel, voormalig dissident en later president van Tjechoslowakije:

Nogal en verandering: van dissident tot president!

"Hoop is niet de overtuiging dat iets goed zal gaan, maar de zekerheid dat, ongeacht wat de uitkomst ook zal zijn, het ergens zinvol voor is."

Bisschop Desmond Tutu:

"Verstoor ons, o God, wanneer we te zeer met onszelf ingenomen zijn op het moment dat onze dromen uitgekomen zijn, simpelweg omdat we te dicht aan de kust zeilden.

Verstoor ons o God, wanneer we door de overvloed die we bezitten onze dorst voor het water des levens zijn kwijtgeraakt, verliefd zijn geworden op de tijd, waardoor we opgehouden zijn te dromen over de eeuwigheid, en in onze pogingen de aarde op een nieuwe manier vorm te geven, tegen onze visioenen van de hemel hebben laten vervagen.

Beroer ons, o God, om stoutmoediger te zijn en ons te wagen op de weidsere zeeen waar stormen Uw overmacht tonen, waar we het zicht op land verliezen en waar we de sterren zullen vinden.

In de naam van Hem die de horizonten van onze hoop terugdrong en de dapperen uitnodigde te volgen."

Serene Jones, theoloog:

"De voortdurende schijn van orde verbergt de wildernis die ernaar hunkert tevoorschijn te komen en ons te leren dat het leven niet geschapen is om te zijn wat wij denken dat het is. We zullen die wildernis moeten ervaren om dat te leren wat we op een andere wijze niet te weten kunnen komen."

Gustav Jung, psychiater:

Jung ervaarde en betoogt dat we onze schaduwkant moeten leren kennen, onze 'slechtere' (of: betere) kanten die we vaak hebben verdrongen, deze moeten erkennen en ermee aan het werk moeten gaan, willen we psychisch gezond worden of blijven en ons ontwikkelen tot persoon in een proces van groei en individuatie, zoals hij het noemt. 

Frans, parochiaan van de Broederen