Mijn vrede geef ik u - niet zoals de wereld die geeft.

Jezus in Joh. 14, 27 - Evangelie van 26 mei

Bestuur

Het PCI bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • M. ter Horst, voorzitter
  • A. Straatman, secretaris
  • H. Elshof, penningmeester

Beloningsbeleid

Er wordt uitsluitend met vrijwilligers gewerkt. Bestuursleden en medewerkers ontvangen geen vergoeding voor werkzaamheden.