Ik ben die is (... Ik Ben / ... het Zijn)

God tegen Mozes, Exodus 3, 14 - Lezing, zondag 24 maart

Bestuur

Het PCI bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • M. ter Horst, voorzitter
  • A. Straatman, secretaris
  • H. Elshof, penningmeester

Beloningsbeleid

Er wordt uitsluitend met vrijwilligers gewerkt. Bestuursleden en medewerkers ontvangen geen vergoeding voor werkzaamheden.