Werelddag van de armen

Zondag 17 november 2019

Financiën

Om de doelstellingen te bereiken heeft de PCI financiële middelen ter beschikking. Deze komen voort uit het beheer van het vermogen en de zorg voor het verwerven van collectes, fondsen en subsidies.

Voor het uitvoeren van de kerntaken wordt jaarlijks een begroting opgesteld. Voor 2019 heeft het bestuur gebudgetteerd. Deze kunt u hier downloaden.

De jaarcijfers van 2017 kunt u hier inzien.

De jaarcijfers van 2018 kunt u hier inzien.