Blinde mensen gaan zien, verlamde mensen gaan lopen, ... dove mensn gaan horen

Matheus 11, 5 en Jesaja 35, 5 - Lezingen zondag 15 december

Kerstcollecte

Kerstcollecte

Met Kerstmis 2018 kwam de deurcollecte ten bate van de PCI,Caritas.

De PCI,Caritas verkrijgt haar geld uit giften en rente-inkomsten. Omdat de rentestand erg laag is, zijn de inkomsten uit de collecte van wezenlijk belang. Om hulp door PCI mogelijk te maken, vroegen we u daarom met Kerstmis gul te geven tijdens de deurcollecte.

U heeft met uw bijdrage in de kerstcollecte laten zien dat u caritas, barmhartigheid, daadwerkelijk ondersteunt. De opbrengst was  € 4.634,72 . Dank voor uw gulle gave. Door uw gift kunnen we ook in 2019 werk maken van barmhartigheid!

Het bestuur van de PCI