Gij zijt het lichaam van Chrstus en ieder van u is lid van dit lichaam

Paulus, 1 Kor. 14, 27 - Lezing, zondag 27 januari

Kerstcollecte

Kerstcollecte

Met Kerstmis 2016 kwam de deurcollecte ten bate van de PCI,Caritas.

De PCI,Caritas verkrijgt haar geld uit giften en rente-inkomsten. Omdat de rentestand erg laag is, zijn de inkomsten uit de collecte van wezenlijk belang. Om hulp door PCI mogelijk te maken, vroegen we u daarom met Kerstmis gul te geven tijdens de deurcollecte.

U heeft met uw bijdrage in de kerstcollecte laten zien dat u caritas, barmhartigheid daadwerkelijk ondersteunt. De opbrengst was  € 4.551,98. Dank voor uw gulle gave. Door uw gift kunnen we ook in 2017 werk maken van barmhartigheid!

Het bestuur van de PCI