Voor U, God, zijn wij gelijkwaardig.

Communiegebed zondag 20 oktober

Kerstcollecte

Kerstcollecte

Met Kerstmis 2018 kwam de deurcollecte ten bate van de PCI,Caritas.

De PCI,Caritas verkrijgt haar geld uit giften en rente-inkomsten. Omdat de rentestand erg laag is, zijn de inkomsten uit de collecte van wezenlijk belang. Om hulp door PCI mogelijk te maken, vroegen we u daarom met Kerstmis gul te geven tijdens de deurcollecte.

U heeft met uw bijdrage in de kerstcollecte laten zien dat u caritas, barmhartigheid, daadwerkelijk ondersteunt. De opbrengst was  € 4.634,72 . Dank voor uw gulle gave. Door uw gift kunnen we ook in 2019 werk maken van barmhartigheid!

Het bestuur van de PCI