Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur

Johannes de Doper in Matheus 3, 12 - Evangelie zondag 8 december

Preken

Preken

 • Deze zondag horen we twee prachtige verhalen uit onze heilige Schrift, die gaan over gastvrijheid. Het verhaal van de drie mannen, drie engelen, God (?) die bij Abraham en Sara komen en het verhaal van Jezus die bij Marta en Maria komt. Het doet me denken aan de vele projecten die tegenwoordig in onze parochies en daarbuiten worden georganiseerd rondom samen eten.
 • Overweging 3e Zondag Veertigdagentij, 24 maart 2019

  (Lezingen: Exodus 3, 1-8a.13-15 en Lucas 13, 1-9) Wat hebben we een beladen en bewogen week achter de rug. Een verwoestende orkaan in Mozambique. Een politieke aardverschuiving in eigen land afgelopen woensdag bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Maar ik doel vooral op de terroristische aanslag vorige week vrijdag op biddende mensen in een moskee in Christ Church in NZeeland…50 doden…en afgelopen maandag die dodelijke aanslag in Utrecht…3 doden.
 • Bemin je vijanden, doet wel aan die je haten

  Beste zusters en broeders in Christus, Bemin je vijanden, doet wel aan die je haten; als iemand je op de ene wang slaat, keer hem dan ook de andere toe…. Is dit allemaal niet wat te overdreven? Is dit nou werkelijk te volbrengen, zo’n radicale liefde voor anderen? Moet je daar niet een héél groot mens voor zijn?
 • Preek van de maand

  Eucharistieviering 2e zondag door het jaar, 19/20 januari 2019, resp. Lettele, Broekland en Schalkhaar. Beste mensen, broeders en zusters in Christus, “Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem”.
 • Kerstpreek 2018

  Beste mensen, jongens en meisjes, broeders en zusters in Christus, kinderen van God, “Wat maken de mensen zich druk en waarom hebben de naties zinloze plannen gesmeed?”. Dat is een korte zinsnede uit de introitus, de openingstekst van de viering van kerstmis.
 • Eucharistieviering 11e zondag door het jaar, 16/17 juni 2018,...

  Het gaat in het evangelie dus over het rijk Gods. Het is en blijft een prikkelende vraag die ooit is gesteld. “Dat Koninkrijk van U, wordt dat nog wat?”. Dat kun je je in ieder geval in goede moede afvragen. Al klinkt het wel alsof er verantwoording moet worden afgelegd.
 • Pinksteren, Handelingen 2,1-11; Galaten 5,16-25; Johannes 20,19-23

  Hoe vaak zie je niet dat mensen in gesprek zijn, maar eigenlijk geen moeite doen om elkaar te begrijpen. Ieder zegt wat hij zeggen wil, maar er wordt geen poging gedaan om ook te luisteren. Het is helaas een bekend verschijnsel in de politiek: onwrikbare standpunten worden naar voren gebracht zonder dat er geluisterd wordt of men elkaar kan vinden.
 • Overweging op de 3e Zondag van Pasen (B), 14/15 april 2018

  Twee weken geleden hebben we op 1 april Pasen mogen vieren. Het feest van de verrijzenis van Jezus. Maar uit de verhalen na Pasen blijkt dat de leerlingen dat maar heel moeilijk konden geloven. Het evangelie van vandaag (Lukas 24, 35-48) beschrijft leerlingen die helemaal van slag zijn, overspoeld als ze worden door allerlei tegenstrijdige gevoelens: verbijstering, schrik, ongeloof, verbazing en vreugde.
 • preek paasnacht Boerhaar 2018 nav Marcus 16

  beste mensen, zr en br in X uw gezichten lichtten op in het schijnsel van de kaarsjes, zo juist. Duisternis werd licht, mensen gezichten werden openbaar… Een beetje Pasen..
 • 6e zondag door het jaar

  Beste mensen, jongens en meisjes, broeders en zusters in Christus, Vorige week ben ik mijn overweging begonnen met een waarheid als een koe, te weten dat het in ons geloof uiteindelijk allemaal draait rondom de persoon Jezus Christus.
 • 5 december 2017

  Beste mensen, broeders en zusters in Christus, Voor mij is het ook dit  jaar vooral weer een vreugde u te kunnen begroeten en u via dit  schrijven in de geest en naar waarheid gelovig te ontmoeten. Sterker nog, vooral hier in dit godshuis mag mijn boodschap goed worden...