Die man ontvangt zondaars en eet met hen.

Lucas 15, 2 - Evangelie van zondag 15 september

Preken

“Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn……”

“Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn……”

Als het gaat om appjes, berichtjes die even snel verstuurd worden, of telefoontjes: hoe vaak wordt dan de vraag gesteld: “Waar ben je nu?”

Want je wilt weten waar je geliefden zijn, of ze het goed maken, of ze al onderweg naar huis zijn of veilig zijn aangekomen op de plaats van bestemming.

Schat, waar ben je…., dat wil je weten, want dat stelt je hart gerust.

WAAR JE SCHAT IS, DAAR ZAL OOK JE HART ZIJN.

We kijken naar de lezingen van vandaag: Want ze vragen wel wat uitleg, maar ze zijn ook heel mooi rond dit thema met elkaar te verbinden.

In de eerste lezing hoorden we een stukje uit het boek Wijsheid.

Geen makkelijk toegankelijk boek, maar goed om er af en toe iets uit te horen.

Wordt toegeschreven aan Salomo, maar of hij het ook werkelijk allemaal geschreven heeft: ????

Wat belangrijk is: ook voor wat wij vandaag gehoord hebben:

Wat we vandaag hoorden is een stukje uit een heel gesprek dat hij voert met God over de dwalingen van de Egyptenaren en de nacht van bevrijding uit de slavernij voor de Israëlieten.

“Wat door uw volk verwacht werd was redding voor de rechtvaardigen en ondergang voor de vijanden.”

God liet zijn Licht schijnen over hen, de Israëlieten, die jaren in duisternis en onderdrukking hadden geleefd. Eindelijk was er een perspectief, eindelijk een veilige weg, richting het beloofde Land: Zij voelden het aan, hun geloof in God werd versterkt: waar je schat is, daar zal ook je hart zijn: ja, dat gold zeker voor hen: God staat aan onze zijde!!

De tweede lezing uit de brief aan de Hebreeën heeft daar ook iets van:

Wat is het geloof?

Een vaste grond van wat wij hopen: en vervolgens worden ons een paar prachtige voorbeelden genoemd uit de bijbelse geschiedenis van Abraham, die op weg gaat, een roepstem volgend zonder te weten waarheen,

Sara, die de kracht van vruchtbaarheid ontving op hoge leeftijd,

Geloof en vertrouwen in God heeft hen overeind gehouden.

Dáár lag hun hart, bij God. Dat was de schat die zij met zich meedroegen, een rotsvast vertrouwen.

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Ze wilden er voor gáán….  Zo horen we het vandaag.

Dan kijken we eens naar het Evangelie.

We hoorden dit:

“Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het Koninkrijk willen schenken. Verkoop alles wat je bezit, geef aalmoezen, en creëer je zelf zo een schat in de hemel.

Maak jezelf een geldbuidel die niet verslijt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.”

Wat wordt er hier mee bedoeld?

 

Het gaat hier niet om een gewone portemonnee met geld erin. Nee, met deze beurs wordt bedoeld: Hoe ga je met je rijkdom om.

Het gaat hier om een manier van zijn, een manier van leven: met aandacht voor elkaar, attent zijn op de nood en de roep van de ander, het gaat om het Koninkrijk, om leven in liefde en gerechtigheid.

Het gaat dus niet om een beurs met geld, maar:

 Ga zó met je rijkdom om, dat je er belangeloos van deelt en schenkt, en dan zal je merken dat daar een ander gevoel voor in de plaats komt, een gevoel van vrede, tevredenheid, die je diep in je hart zult voelen. En dan zal je dát ook als een schat, als een rijkdom in je hart ervaren.

Niet berekenend dus, maar elk moment er klaar voor zijn, elk moment belangeloos, want ieder moment kan de Heer bij je aankloppen, in de gedaante van een arme, van een bedelaar, van een verschoppeling, van een bruiloftsgast die terugkeert van het feest.

Ieder moment kan er iemand zijn die bij je aanklopt en vraagt of je hem of haar wilt bijstaan, met wat dan ook.

Het is vakantietijd.

Vakantie is: rust nemen, tijd om bij te komen. Het biedt ook de gelegenheid om de tijd nemen om te ontdekken wat werkelijk van belang is in je leven.

Waaraan geef je prioriteit: is dat alles wat je hebt, je bezittingen, is dat de waan van de dag, gaat het werk alsmaar voor, de werkdruk die je opzwiept, …. waardoor je je laat opzwiepen….

Voor God geldt dit: Mens-zijn voltooit zich door te leven in liefde, rechtvaardigheid en vrede. Dát is de kern.

Wat heb je nou eigenlijk nodig om echt gelukkig te zijn. Wat is dan echt van belang… wat is dan van onschatbare waarde??

Al je bezittingen, alles op orde, allemaal belangrijk, maar waar het eigenlijk om gaat: dat het in je hart op orde is.

Is het huis van je hart op orde, is er rust in je binnenste, zodat je Gods roepstem kunt horen, in de gedaante van de ander, die in nood zit, die om je hulp roept. Het gaat om verbondenheid met elkaar.

Zó de rijkdom in jezelf weten te scheppen, zodat Zijn licht niet dooft.

Schat, waar ben je?

Wat is het eigenlijk geweldig als er op die manier naar je gezocht wordt, dat je een schat bent voor de ander, de moeite waard om naar te zoeken, iemand die naar je verlangt! Voor wie jij Licht bent.

Dat het toch zo moge zijn dat we de lampen brandend houden, Gods Licht laten schijnen voor elkaar, en de roepstem van God werkelijk horen als Hij  ons vraagt: Schat, waar ben je?

Op zoek naar ons, omdat Hij van ons houdt.

 

Amen.