Ervaart het, ziet: mild is de Heer

Psalm 34 - Offertorium zondag 18 augustus

Spreuken

"Als ik de liefde niet heb, ben ik niets"

  • De_liefde_is_geduldig.jpg

"Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, maar de liefde is de grootste" - Paulus, 1 Kor.

Nu horen we dit ook nog eens van een ander, namelijk Aaravindha Himadra:

"Eer de liefde niet vanuit een zelfzuchtig willen of met een verdeeld hart, maar met je gehele wezen en zijn. Nog deugdzamer zelfs als het zoeken naar verlichting is een oprechte overgave aan de liefde, vooral wanneer iets als een veroordeling of in bitterheid werd gezegd of in boosheid of woede werd gedaan.

Liefde is de enige deugd die van ons verlangd wordt. Geen grotere waarheid kan ons geschonken worden. Zonder liefde zou het leven en de zin van het leven eindigen, want lkiefde draagt de eigenlijke oorzaak van het bestaan in zich"

  • Bron:Tijdschrift Bres # 307, januari 2018