Mijn vrede geef ik u - niet zoals de wereld die geeft.

Jezus in Joh. 14, 27 - Evangelie van 26 mei

Spreuken

Hij geeft rust aan mijn ziel

  • psalm_23.jpg

Psalm 23 in de GvL, versie 3, blz 38:

Want mijn herder is de Heer, nooit zal er mij iets ontbreken

... Hij geeft rust aan mijn ziel,
Hij leidt mij naar rustige waat'ren
om mijn ziel te verkwikken.

... Al moet ik door donkere dalen,
ik vrees geen kwaad.
Uw staf en uw stok zijn mijn troost,
Gij zijt steeds bij mij.