Doet dit tot mijn gedachtenis

Jezus (Paulus, 1 Kor 11, 24b) Lezing Sacramentsdag 23 juni

Spreuken

Gezegend Hij die komt ... Hosanna ...

  • Palmzondag.1.jpg

Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer

= Lucas19:38. De spreuk komt uit psalm 118: 26a.
Matheus geeft in 21: 9 dezelfde tekst, daar voorafgegaan door "Hosanna voor de zoon van David" en gevolgd door "Hosanna in de (hoogste) hemel(en)" - de vertalingen verschillen iets.

Wat betekent "Hosanna", wat wij nog steeds zingen in het Sanctus?

Een oude interpretatie komt ook uit psalm 118, maar dan vers 25, waarvan de vertalingen luiden:

  • "Red (ons) toch!"
  • "Red (ons) nu!" of
  • "Geef ons voorspoed"

Latere interpretaties gaan terug op het Hebreewse "Hoshanna" en het Griekse "Hosanna".

Hier zijn twee interpretaties:

  • Hoshanna is een serie gebeden, die na zeven dagen wordt afgesloten met Hoshanna Rabbat": 'Het Grote Hoshanna(gebed)", en
  • als een uiting van bewondering en erkenning.

De laatste interpretatie begrijpt het "Hosanna in den hoge" dan als onze uitdrukking: 'Wij prijzen Hem de hemel in'.

Als we nu het "gezegend Hij die komt ..."

... in het Arabisch vertalen, krijgen we "Mohammad Rasoel Allah", markant genoeg de tweede zin van de Islamitische geloofsbelijdenis. Mohammed was naar verluidt een poos onderricht door een christelijke monnik, dus wellicht bekend met de teksen van Lucas, Matheus en het psalmvers. Zo veel verschillende dus ook weer niet van elkaar.

Er is maar één God

De eerste zin van de Islamitische geloofsbelijdenis luidt dat er maar één God is, namelijk Allah, te vertalen als "de (Aller)Hoogste".  Dit verschilt weer niet veel van het eerste van de tien geboden, dat ook over één God spreekt. Zoveel verschillen we nu ook weer niet van elkaar.

De drie monotheistische godsdiensten, Jodendom, Christendom en Islam, worden ook wel "de Abrahamitische godsdiensten" genoemd, naar de gezamenlijke stamvader ervan. Zovele verschillen we nu ook weer niet van elkaar.

Vrede

Lucas vermeldt nog dat de mensen hierna zongen: "Vrede in de hemel!"
Moge die vrede ook hier op aarde komen tussen de hier genoemde drie godsdiensten - en de andere religies (het Boeddhisme kent geen goden, wel 'hoge (verlichte) geesten') en niet minder met en tussen de niet-gelovige mensen.

Frans, parochiaan van de Broederen