Mijn vrede geef ik u - niet zoals de wereld die geeft.

Jezus in Joh. 14, 27 - Evangelie van 26 mei

Spreuken

Troost

  • troosten.jpg

Het leven heeft mij geleer
dat niemand troost vindt
die niet eerder zelf troost heeft geschonken,
dat wij niets ontvangen
wat wij niet eerder zelf gegeven hebben.

Tussen mensen bestaat alleen uitwisseling,
alleen God schenkt,
Hij alleen.

George Bernanos