Ervaart het, ziet: mild is de Heer

Psalm 34 - Offertorium zondag 18 augustus

Spreuken

Nihil sine Deo - Niets zonder God

  • Albert_Einstein.jpg

"Het mooiste dat wij kunnen ervaren is het mysterieuze. Het is de bron van alle waarachtige kunst en wetenschap.

Het weten dat Dat wat Is

  • ondoorgrondelijk is,
  • reëel bestaat en
  • zich manifesteert als hoogste wijsheid ...
  • die wij door onze gebrekkige vermogens slechts in hun meest primitieve vorm kunnen bevatten,

dit weten, dit gevoel, is de eigenlijke kern van de ware religiositeit."
Albert Einstein

[Ingekort:]
'Er is maar één alles-omvattende wijsheid en waarheid, uit één bron: God: liefde en licht. ...
Altijd weer zijn er profeten en heiligen geweest  die de mens op die ene Bron hebben gewezen. ... Helaas maakt de mens er nogal een potje van.'
Peter Kampschuur

"Er zijn honderden paden die de berg op leiden; ze leiden allemaal naar de top, het maakt niet uit welk pad je neemt. De enige die tijd verspilt, is degene die telkens rond de berg rent en iedereen vertelt hat het pad dat hij of zij neemt het verkeerde pad is."
Hidoeïstisch gezegde.