Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur

Johannes de Doper in Matheus 3, 12 - Evangelie zondag 8 december

Spreuken

Zalig de armen van geest

  • zalig_de_armen_van_geest.png

Zwakbegaafden? Nee, er is een betere vertaling mogelijk.

Het oorspronkelijke kernwoord "armen", gesproken in het Aramees, komt van het begrip 'met open handen staan'. Je zou dan denken aan bedelaars, dus armen. Dit is hier niet bedoeld. Bedoeld is: 'open staan voor de Geest (van God)'. Daarvoor moet je eigen geest wat ruimte hebben, leeg zijn, zoals Meister Eckhart deze spreuk vertaalt en uitlegt:

"De mens moet zo leeg zijn van alle dingen en werken,
innerlijk en uiterlijk,
dat hij een eigen plaats voor God kan zijn,
waarin God werken kan."

Een andere vertaling of uitleg is van Roos Maes:

"Gelukkig zijn er de eenvoudige mensen die gewoon doen wat gedaan moet worden; zij zijn de heilige ruimte waarin God woont."

Frans, parochiaan van de Broederen.