Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur

Johannes de Doper in Matheus 3, 12 - Evangelie zondag 8 december

Oudjaar en Nieuwjaar

  • 2016_2017_oud_nieuw.jpg

In meerdere geloofscentra kunt u zaterdag 31 december 2016 het Oude Jaar uitluiden en zondag 1 januari 2017 het Nieuwe Jaar inluiden met het Hoogfeest van Maria, Moeder van God.
In het vieringenrooster ziet u alle vieringen op een rij.

God, onze hemelse Vader,
u draagt ieder mensenkind de toekomst tegemoet.
Leer ons elkaar lief te hebben, zoals u ons liefheeft:
vol vreugde om elkaars geluk,
vol mededogen om elkaars verdriet
en altijd bereid tot dienstbaarheid,
tot vergeving en verzoening.

Wees ook in dit nieuwe jaar God-met-ons,
zoals U daarmee begonnen bent
bij de geboorte van uw Zoon Jezus, uit de Maagd Maria.

Wilt U al uw mensenkinderen en het komende jaar
zegenen met uw Licht van Liefde en Vrede.
Dat vragen wij U op voorspraak van Maria
door Jezus Christus, de Levende en onze Heer,

Amen.

@MdJ