Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur

Johannes de Doper in Matheus 3, 12 - Evangelie zondag 8 december

Oecumenische Vredesweek viering Wijhe: 19-09-2017 om 19.00 uur

Engelbert

  • vredesweek2017.jpg

Vrede, Kunnen we er alleen maar van dromen?
We wensen iedereen vrede bij iedere ontmoeting.
We wensen het onze vrienden, familie, buren.
We wensen ook vrede voor mensen die verder van ons af staan,
ook de mensen met wie we geen click hebben.
We hopen op vrede voor mensen met wie we van mening verschillen.
We wensen vrede aan mensen die door een moeilijke periode moeten:
“Dat je de er ooit vrede mee mag hebben “.
“Dat hij/zij mag rusten in vrede “.
Ook wensen wij elkaar de vrede namens God : “Vrede van God”.

Vrede is moeilijk.
Van oorlogen worden we moedeloos, we kunnen er met ons hoofd niet bij.
Bij ruzie in onze omgeving voelen wij ons ongemakkelijk.
Zijn we machteloos?

Laten wij elkaar de vrede wensen, ‘n lichtpuntje zijn voor elkaar en dit doorgeven.
Laten we samen nadenken, praten , luisteren, zingen en stil zijn.
U bent welkom:
Lokatie : Nicolaaskerk aan de Langstraat in Wijhe.
Tijdstip: Dinsdagavond 19 September , 19.00 uur.

Ds. M. Veenstra
M. leerkes