Bemint uw vijanden, doet wel aan wie u haten

Jezus in Lucas 6, 27 - Evangelie zondag 3 maart