Ik ga heen maar ik keer tot u terug

Jezus in Johannes 14: 28.

Kom op adem

Kom op adem, op Gods adem ...
in de eucharistie, in de stilte, in het zingen vanuit je hart.

Een eucharistieviering waarin het Woord en de Eucharistie,
maar ook de elementen stilte, rust en met elkaar zingen vanuit je hart
je begeleiden naar Hem om wie het allemaal gaat.

Wees welkom en kom op adem bij Jezus.

Kom op adem-vieringen zijn op
2e Kerstdag, 2e Paasdag en 2e Pinksterdag
Eucharistisch Centrum Nicolaas Schalkhaar, 10.00 uur
aansluitend koffie & ontmoeting

2e Kerstdag: Kom op adem bij Jezus

2e Kerstdag: Kom op adem bij Jezus

 

Na alle kerstdrukte kunnen we op adem komen bij Jezus in de kerststal. We zingen met elkaar onze vreugde uit over Zijn komst en bidden dat Zijn Licht en Liefde ons ook het komend jaar mag blijven vervullen.

 26 december, 2e kerstdag
10.00 uur eucharistieviering
aansluitend koffie & ontmoeting


 

2e Paasdag: Kom op adem en sta op!

2e Paasdag: Kom op adem en sta op!

Kom op adem en sta op!
We komen Tweede Paasdag op adem om de Verrijzenis van Jezus en alle Alleluja-gezang in de stilte van ons hart , maar ook in ons samen vieren en zingen, nog verder te laten doordringen. We mogen door de kracht van Jezus’ Liefde opstaan uit alles wat ons nog steeds beklemt en weerhoudt Zijn weg naar Pasen te gaan. 

2e Paasdag
10.00 uur eucharistieviering m.m.v. cantores en organist
Kom op adem en sta op!
Aansluitend koffie & ontmoeting.

2e Pinksterdag: Kom op adem en vervul je hart

2e Pinksterdag: Kom op adem en vervul je hart


Op 2e Pinksterdag kunnen we in de stilte de Heilige Geest in ons hart laten spreken.
Samen bidden en zingen we om de genade Zijn zeven gaven te mogen ontvangen en deze vrucht te laten dragen in ons dagelijks leven. 

2e Pinksterdag
10.00 uur Eucharistieviering
kom op adem
aansluitend koffie&ontmoeting

 

....de zeven gaven van de Heilige Geest;
wijsheid - verstand - inzicht - sterkte/ kennis - ontzag - liefde voor Gods Naam.

 ….de vruchten van de Heilige Gees;
liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid,/ goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Galaten 5, 22

Kom-op-adem op andere zondagen vieringen

Soms werd  de kom-op-adem-beleving ook voor andere zondagen gebruikt.
Deze zijn terug te vinden in het archief voor 2015/archief eucharistisch centrum 2013.

 

 

Terug naar → Home Vieren

@mdejong