Blinde mensen gaan zien, verlamde mensen gaan lopen, ... dove mensn gaan horen

Matheus 11, 5 en Jesaja 35, 5 - Lezingen zondag 15 december

Mariale Priester Beweging

Mariale Priester Beweging

Iedere 1e zaterdag van de maand is het Priesterzaterdag, een gebedsdag van de Mariale Priester Beweging in de H. Willibrordkerk in Boskamp.

Komt u meebidden voor de triomf van het Onbevlekte Hart van Maria? Komt u meebidden voor de noden in de wereld en de intenties die we allen in ons hart dragen?


Dagindeling
10.00 - 12.00 uur  :    gebeden, rozenkrans, toewijding aan Maria, Marialiederen                                   

12.00 - 13.00 uur  :    pauze

13.00 uur             :    H. Mis, Lof en uitstelling, gebeden, gezangen

14.30 uur             :    afsluiting

Er is tevens gelegenheid om te biechten.

Meer informatie bij Trudie Ulfman: 0570-563958Gezegend zij God

Gezegend zij God, gezegend zij zijn heilige naam.
Gezegend zij Jezus Christus,
               waarachtig God en waarachtig mens.
Gezegend zij de naam van Jezus.
Gezegend zij zijn heilig hart.
Gezegend zij zijn heilig bloed.
Gezegend zij Jezus in het heilig sacrament des altaars.
Gezegend zij de Heilige Geest, de Vertrooster.
Gezegend zij de verheven Moeder Gods, de heilige Maagd Maria.
Gezegend zij haar heilige en onbevlekte ontvangenis.
Gezegend zij haar glorierijke opneming ten hemel.
Gezegend zij de naam van Maria, maagd en moeder.
Gezegend zij de heilige Jozef, haar zuivere bruidegom.
Gezegend zij God in zijn engelen en in zijn heiligen.

Terug naar → Home Vieren

@mdj