Bemint uw vijanden, doet wel aan wie u haten

Jezus in Lucas 6, 27 - Evangelie zondag 3 maart

Oecumenische vieringen en vespers in 2018

Oecumenische vieringen en vespers in 2018

Bathmen - Okkenbroek - Lettele

De vespers, in de eeuwenoude traditie van de monniken is één van de acht vaste getijdengebeden door de dag heen. 

“Vesper” betekent avond, het gebed bij zonsondergang. Het is een moment van contemplatie en bezinning, van rust en aanbidding. De vespers zijn ook een voorbereiding voor de zondagsviering. Ze hebben een vaste structuur en gaan uit van de psalmen en lezingen van de zondag.

Sinds 1973, dus dit jaar wordt het voor het 45 ste jaar, vinden deze oecumenische vespers plaats in de Dorpskerk in Bathmen, in de wintermaanden tot Pasen. Ze worden voorbereid door leken van de protestantse kerk in Bathmen en Okkenbroek en de katholieke kerk in Lettele.De vesperviering duurt ongeveer een half uur, en vindt plaats op de tweede en vierde zaterdag van de maand, om 19:00 uur, de eerste op zaterdagavond 13 oktober.

Deze vespers vinden plaats op 13  en 27 oktober,  10 en 24 november, 8 en 22 december, 12 en 26 januari 2019, 9 en 23 februari 2019, 9 en 23 maart 2019, en op 13 april 2019.

Kom vooral eens meeluisteren, meebidden, meezingen.


Willibrord Boskamp

Geloven doe je samen en daarom komen we als gelovigen uit Olst en Boskamp regelmatig samen in één kerk om ons gedeelde christelijke geloof te beleven. We laten aan elkaar en aan God zien dat we allemaal dezelfde missie in ons leven hebben en dat we vanuit de boodschap van Jezus met elkaar willen werken aan een betere wereld. En dan is het doel niet de eenheid, maar is de weg die we samen op plaatselijk niveau gaan, in herkenning en begrip, al prachtig genoeg. Vindt u dit ook de moeite waard? Kom dan met ons meevieren. 

Werkgroep oecumene Olst-Boskamp

In de advent is er elke vrijdagavond van 19.30 – 20.00 uur een oecumenisch avondgebed in het koor van de Dorpskerk in Olst. Hierin staan stilte, teksten en bezinning op de komende kerst centraal.

Data: 30 nov., 7, 14 en 21 december 2018

 

Titus Brandsma Huis-Ichtuskerk

Het Titus Brandsma Huis en de Ichtuskerk aan de Holterweg kennen een lange traditie van oecumenische vieringen. Er wordt samen gevierd in de Week van Gebed in januari, en in de Vredesweek in september. De vieringen vinden om de beurt plaats in de Ichtuskerk en het Titus Brandsma Huis.

Daarnaast wordt ook jaarlijks samengewerkt aan een dienst op 4 mei, dodenherdenking. Deze dienst heeft altijd plaats in het Titus Brandsma Huis. Immers ook de Zalige Titus Brandsma kwam om in Dachau.


 

 

Kijk HIER voor oecumenische vieringen in de Week van Gebed

Terug naar → Home Vieren

@mdj