Voor U, God, zijn wij gelijkwaardig.

Communiegebed zondag 20 oktober

Oecumenisch Meditatief Avondgebed

Ook wel de Taizé-viering genoemd.

Wie op woensdagavond iets voor zeven uur op naar de Broederenkerk gaat, wordt hartelijk verwelkomd en treft er zo´n 20 tot 25 mannen en vrouwen aan, zittend in een kring rond een icoon. Zij allen, van diverse leeftijd en afkomst, voelen zich aangetrokken tot een sfeer van stilte, gebed en samenzang, geïnspireerd op de traditie van Taizé.

Kenmerkend voor een Taizéviering is het vierstemmig zingen van eenvoudige internationale liederen, in een voortdurend herhalend ritme. De groep wordt daarbij onopvallend gesteund door een eigen koor. Er is ook het meditatieve stiltemoment, dat zo´n zeven minuten duurt. De vieringen kennen min of meer een vaste volgorde, waarbij verschillende leden van de groep bij toerbeurt voorgaan.

Elke woensdagavond van 19.00 – 19.30 uur in de Broederenkerk.


25-jarig jubileum

Woensdag 2 maart 2016 vierde het Oecumenisch Meditatief Avondgebed (in de sfeer van Taizé) het 25-jarig jubileum.

Daaraan voorafgaand was er zondagmiddag 28 februari 'sing-in' in de kerk om de liederen voor de jubilieumviering alvast te oefenen.
De hele uitnodiging kunt u onderaan deze pagina ng eens nalezen.

Kennimaken met de Taizé-viering

Iedereen die eens vrijblijvend kennis wil maken met het avondgebed, is van harte welkom. Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting, onder het genot van een kopje koffie of thee. Ook kan men elke eerste en derde woensdag van de maand onder leiding van Guusje Neyens van 20.00 tot ca 21.00 uur in een ongedwongen sfeer Taizé-liederen oefenen.
Er bestaat geen lidmaatschap of jaarlijkse contributie. Wel wordt een vrijwillige bijdrage voor koffie, thee en andere onkosten op prijs gesteld.

Contact

Contacpersoon is Reint-Jan Terbijhe, tel. 0575-510667, terbijh5@xs4all.nl.

Dirigente van het koor is Guusje Neyens, tel. 0570-637226.

Zie ook:

Taizé Deventer viert 25 jarig bestaan

Uitnodiging voor iedereen die Taizé-Deventer een warm hart toedraagt.
Taizé-Deventer is begonnen met de voorbereidingen voor een wel heel uniek jubileum: haar 25-jarig jubileum. Op woensdag 2 maart 2016 zal dit jubileum ’s avonds gevierd worden met een gebedsviering in de Broederenkerk. Aansluitend zal er een feestelijk ontmoeten zijn. Alle mensen die de oecumene een warm hart toedragen zijn van harte uitgenodigd dit jubileum met ons te vieren. Aanmelden kan via Facebook of via taize.deventer@gmail.com. De feestelijkheden beginnen om 18.15 uur met inloop en oefenen van de liederen. De viering begint om 19.00 uur en aansluitend vindt de ontmoeting plaats.

Voorbereidend op de viering van woensdag 2 maart is er zondagmiddag 28 februari van 15.00 uur tot 17.30 uur een open Sing In.

25 jaar geleden is dit oecumenisch gebed ontstaan uit het initiatief van een kleine groep mensen die zich gezamenlijk wilden voorbereiden op een reis naar de gemeenschap van Taizé, niet ver van Lyon. Dit dorp wordt het hele jaar bevolkt door “jongeren in christelijke oecumene”. De gemeenschap van Taizé ontvangt het hele jaar door jongeren uit de hele wereld. Zij delen een week in het eenvoudige leven van de broeders. Ze komen naar de gemeenschap van Taizé  om samen te bidden, stil te zijn, andere jonge christenen uit heel de wereld te ontmoeten en samen veel plezier te hebben.

Dankzij die inspiratie en menselijke inzet zijn in heel de wereld gebedsgroepen ontstaan in de geest van Taizé. “Taizé” staat voor een gebedsgemeenschap van openheid in geloof en voor verzoening tussen volken.

De Deventer initiatiefnemers van 1990 en de actieve mensen van nu brengen al jaren elke woensdag warmte en gebed tot leven. Veel mensen hebben het avondgebed al ontdekt. Ze variëren van vaste gasten tot verraste dagtoeristen, die kaarsen in de Broederenkerk zagen branden en aangenaam verrast binnenliepen.
Wat is de gemeenschappelijke noemer? We ervaren deze christelijke bijeenkomst als een oase van rust en inspiratie. Wij zijn open in onze diversiteit: in diverse kerken ingeschreven of juist niet bij een kerkgenootschap. Daarnaast is er ook een jaarlijkse maaltijd en is er een zanggroep. Informatie over en muziek van Taizé  zijn te vinden in de religieuze boekwinkel, de bibliotheek en op www.taizé.fr.

Voor belangstellenden en (oud-)bezoekers van Taizé-Deventer is de avond van 2 maart 2016 dus een datum om vrij te houden.
Informatie aanvragen over deelnemen aan de Sing-In: taize.deventer@gmail.com
Overige informatie en aanmeldingen voor jubileumviering ook via: taizé.deventer@gmail.com

Facebook Jubileum 2 maart 16 Oecumenisch Avondgebed Deventer
Facebook Sing In 28 februari '16

Terug naar → Home Vieren

@mdj