Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur

Johannes de Doper in Matheus 3, 12 - Evangelie zondag 8 december

December 2019 - Januari 2020

Voor wie minder vertrouwd is met de parochie zetten we hier de verschillende vieringen op een rij:

Gebedsviering

bijeenkomst van gelovigen waarin lezingen, gebeden en teksten (gedichten, verhalen,..) worden afgewisseld  met liederen. Deze diensten worden voorgegaan door diakens, pastoraal werkers of parochiaanvoorgangers.


Woord-en communieviering

bijeenkomst van gelovigen waarin naast lezingen en gebeden ook communie wordt uitgedeeld. Deze diensten worden geleid door diakens of pastoraal werkers.


Eucharistieviering

Vieringen waarin brood en wijn worden gewijd door de priester en gedeeld tijdens de communie. Deze vieringen zijn doorgaans plechtig van aard en worden altijd voorgegaan door een priester.


Vieringenrooster

Vieringenrooster Vieringenrooster Vieringenrooster Vieringenrooster Vieringenrooster

Voor mensen die niet in staat zijn om zelfstandig naar de kerk te gaan, bestaan mogelijkheden voor vervoer. Op de pagina zorg-voor-elkaar/kerkvervoer  leest u er meer over.

Verwijzing naar de lezingen van de betreffende zondagen ziet u in de liturgische kalender

Terug naar → Home Vieren