Ik ben die is (... Ik Ben / ... het Zijn)

God tegen Mozes, Exodus 3, 14 - Lezing, zondag 24 maart

Kerkvervoer

Voor mensen die niet in staat zijn om zelfstandig naar de kerk te gaan, bestaan mogelijkheden voor vervoer.

U kunt contact opnemen met de pastorale coördinatoren van onze geloofscentra.