Mijn vrede geef ik u - niet zoals de wereld die geeft.

Jezus in Joh. 14, 27 - Evangelie van 26 mei

Kerkvervoer

Voor mensen die niet in staat zijn om zelfstandig naar de kerk te gaan, bestaan mogelijkheden voor vervoer.

U kunt contact opnemen met de pastorale coördinatoren van onze geloofscentra.